KHÁCH SẠN CỐ ĐÔ HUẾ - (CITADEL HOTEL)

  • ĐC: 32 Trường Chinh, Huế, Thành phố Huế
  • Tel: +84.234.3826249
  • Hotline: 0913-492-936 (Mrs. Hoa)
  • Email: [email protected]
  • http://huecitadelhotel.com

Close Menu